Go Map نقشه

مطالب نقشه

زارع پور مطرح كرد؛

اقدامات وزارت ارتباطات در هزار روز خدمت تشریح می شود

اقدامات وزارت ارتباطات در هزار روز خدمت تشریح می شود

مقایسه قهوه عربیکا با قهوه روبوستا

مقایسه قهوه عربیکا با قهوه روبوستا
رییس انجمن ترویج علم ایران خبر داد

جایزه قانعی راد به کنشگران علوم اجتماعی اعطا می شود

جایزه قانعی راد به کنشگران علوم اجتماعی اعطا می شود
گزارش هزار روز خدمت وزارت ارتباطات؛

کاهش 40 درصدی پینگ 100 بازی پر مخاطب

کاهش 40 درصدی پینگ 100 بازی پر مخاطب

توضیحات معاون وزیر ارتباطات برای فعال سازی بسته هدیه 20 گیگابایت

توضیحات معاون وزیر ارتباطات برای فعال سازی بسته هدیه 20 گیگابایت
زارع پور مطرح كرد؛

هدیه شهید جمهور به دانشمندان و مدیران ارشد فضایی کشور

هدیه شهید جمهور به دانشمندان و مدیران ارشد فضایی کشور
با اعلام فراخوان مسیر صورت گرفت؛

آغاز پذیرش عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

آغاز پذیرش عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس
توسط شبكه فن بازار ملی ایران رقم خورد؛

ایجاد هزار میلیارد تومان همرسانی فناورانه در سال 1402

ایجاد هزار میلیارد تومان همرسانی فناورانه در سال 1402

روسیه تانک های بی سرنشین کامیکازه ابداع کرد

روسیه تانک های بی سرنشین کامیکازه ابداع کرد
با استفاده از محصولات جانبی ماهی؛

قطره انسولین ابداع شد

قطره انسولین ابداع شد
GoMap گو کپ