Go Map نقشه
بخش دوم و پایانی مصاحبه نقشه با مشاور معاون علمی رئیس جمهور در حوزه آب؛

روشی برای مصرف آب شور زهاب های کشاورزی

روشی برای مصرف آب شور زهاب های کشاورزی

به گزارش نقشه دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به اقدامات فناورانه این کارگروه برای کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده ها و افزایش اشتغال آفرینی دانش بنیان بر لزوم همکاری کلیه دستگاه ها برای اجرایی سازی این پروژه ها تصریح کرد و اظهار داشت: مجموعه های خصوصی و دولتی رویکرد استفاده حداکثری از فناوری و دانش بومی را در برنامه های خود داشته باشند.


به گزارش نقشه به نقل از ایسنا، دکتر نادرقلی ابراهیمی در بخش اول گفت وگوی خود با ایسنا ایران را کشوری که در منطقه خشک زمین قرار دارد و خشکسالی های دوره ای آنرا تحت الشعاع و متأثر ساخته است، دانست و تصریح کرد که اگر ما پوشش جنگلی و مرتعی را حفظ می کردیم، شاهد رخدادهای سیلاب و فرسایشِ آبی خاکی نبودیم؛ به اعتقاد وی استفاده از فناوری راهکاری مطمئن برای رفع چالش های زیست محیطی است؛ ورود فرهنگ، علم و دانش به عرصه های محیط زیستی می تواند در کاهش معضلات این حوزه مؤثر باشد. در این خصوص امکان استفاده از فناوری های نوین و دانش بومی به طور گسترده در حل خیلی از مشکلات و معضلات وجود دارد و استفاده شده است.
وی در بخش دوم این مصاحبه به برخی دیگر از برنامه های فناوری این کارگروه در حوزه های مختلف همچون مصرف آب شور زهاب های کشاورزی، مدیریت پسماندها و کاهش معضلات زیست محیطی اشاره و تصریح کرد تا با همکاری وزارت خانه های مرتبط حمایت های لازم از طرح های پایلوت در جهت اثبات فناوری ها و تجاری سازی صورت گیرد. ابراهیمی خاطرنشان کرد که حتما از پیشنهادهایی که بتواند نفوذ علم و دانش را در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست کمک نماید و مشکلات را به حداقل برساند، استقبال می نماییم.
بخش دوم این مصاحبه چنین ادامه می یابد:


روشی برای مصرف آب شور زهاب های کشاورزی
دکتر نادرقلی ابراهیمی، دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه این مصاحبه با ایسنا، اظهار نمود: به منظور استفاده از آب های شور زهاب های کشاورزی در مناطقی که دارای خاک های شور هستند بخصوص در مناطق جنوبی کشور، طرح های اجرایی شده و نتایج به دست آمده نشان داد که با استفاده از زهاب های کشاورزی در خاک های شور، میتوان تولید اقتصادی محصولات زراعی و مرتعی داشت.
وی با اشاره به اینکه توسعه این روش می تواند زمینه ای برای اشتغال زایی و ثروت آفرینی برای بعضی از مناطقی که محدودیت در دسترسی به آب های شیرین دارند، باشد و اضافه کرد: تولید انواع بذور و گیاهان مقاوم دستاورد دیگر این طرح است که طی آن گیاهان مقاوم به شوری کشت می شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه با استفاده از این گیاهان میتوان مبادرت به تولید بذر برای سایر مناطق کرد، اظهار نمود: عملیات شورورزی و استفاده از فرصت های موجود بدون افزایش هزینه های نمک زدایی، با آب شویی خاک میتوان تولید اقتصادی برای مناطقی که دارای آب وخاک شور هستند، داشت.
این مقام مسئول ساخت دستگاههای تولید آب از هوا را از دیگر طرح های موردحمایت این ستاد نام برد که دو شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی آن شده اند و افزود: با استفاده از این دستگاه، میتوان از رطوبت موجود در هوا، آب تولید کرد. با این دستگاه پرتابل بخصوص در مناطقی که دارای رطوبت نسبی مناسب می باشد و یا در مناطقی که امکان تأمین آب به هر علتی وجود ندارد، میتوان آب از هوا را تأمین کرد.
وی اظهار داشت: این دستگاه در مرحله تجاری سازی و تولید انبوه قرار دارد.


برنامه فناورانه برای مدیریت پسماندها
ابراهیمی، قسمتی دیگر از فعالیتهای این کارگروه را در زمینه مدیریت پسماند دانست و اظهار نمود: اخیراً با توسعه دستگاههای دیجیتالی و الکترونیکی، پسماندها و ضایعات الکترونیکی در کشور افزایش پیدا کرده، بگونه ای که سرانه تولید ضایعات الکترونیک در کشور طی سال برای هر نفر بین ۵ تا ۷ کیلوگرم ارزیابی شده است.
ابراهیمی ضایعات الکترونیکی را شامل تجهیزاتی چون کامپیوتر، لپ تاب، موبایل و غیره دانست که معضلات زیست محیطی زیادی را به همراه دارد و خاطرنشان کرد: با حمایتی که صورت گرفت، یکی از شرکتهای دانش بنیان توانست نسبت به جداسازی پسماندهای الکترونیکی و استخراج فلزات پرارزش آن اقدام نماید و کسب و کار جدیدی را فراهم آورد.
وی با اشاره به اینکه این روش بازار بزرگی برای جمع آوری و فرآوری پسماندهای الکترونیکی به حساب می آید، اضافه کرد: روش هایی در زمینه حفظ و توسعه سبز بیابان ها در دستور کار قرار گرفته که طی آن نسبت به کشت انواع گیاهان مقاوم و آبیاری سیلابی اقدام شد. این طرح در "هندیجان"، "سیستان وبلوچستان" و "بوشهر" و بعضی از مناطق مرکزی اجرایی شده است.
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی افزود: گیاه "کاکتوس" بعنوان گیاه مقاوم به خشکی و کم آبی و همینطور بهره برداری ثانویه بعنوان علوفه دام، توسعه داده شده است. در خلال اجرای این طرح گیاه کاکتوس جایگزین بعضی از گیاهان بیابانی با هدف تثبیت خاک و تولید اقتصادی تأمین علوفه از کاکتوس خواهد شد. امیدواریم این طرح بتواند بخشی از نیاز کشور در زمینه بیابان زدایی و تأمین علوفه بخش دامپروری را پاسخگو باشد.
وی استفاده از سرشاخه ها و سر ساقه های نیشکر در خوراک دام را از دیگر پروژه های در دستور کار این کارگروه نام برد و اظهار داشت: مقدمات اجرا و راه اندازی یک کارخانه با ظرفیت ۵۰ هزار تنی در کشور فراهم شده تا بتوان از سر ساقه ها و سرشاخه های نیشکر، خوراک دام تولید کرد. این روش جایگزین کشت سیاه که در آن مزارع نیشکر آتش زده و این پسماندها از دسترس خارج می شوند، خواهد شد.
ابراهیمی با تاکید بر این که یکی از شرکتهای دانش بنیان به روش تولید غذای دام با استفاده از سرشاخه ها دست یافته و پایلوت ۴ هزار تنی این طرح به نتایج قابل قبولی رسیده است، افزود: در طرح صنعتی آن برداشت سبز سر ساقه و سرشاخه های نیشکر در سطح گسترده تر در کلیه مزارع نیشکر و استفاده در تولید مصرف خوراک دام دنبال می شود.
این مقام مسئول با تاکید بر این که اجرای این طرح بخش اعظمی از نیاز غذایی دام های سبک و سنگین کشور را پاسخگو خواهد بود، اظهار نمود: این طرح در جهت کاهش آلاینده های ناشی از آتشسوزی در مزارع نیشکر و کاهش مصرف آب مفید خواهد بود.


همکاری سایر دستگاه ها برای کاهش معضلات زیست محیطی
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به لزوم همکاری کلیه دستگاه ها برای اجرایی سازی این پروژه ها با هدف کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده ها و افزایش اشتغال آفرینی دانش بنیان، اظهار داشت: بخشی از این پروژه ها صنعتی سازی شدند که همچون آن میتوان به دستگاه تولید آب از هوا، دستگاه الکترودیالیز و پمپ های فشارقوی اشاره نمود که از جانب بخش خصوصی تولید و تجاری سازی شده است.
وی موفقیت در تجاری سازی این دستاوردهای دانش بنیان را وابسته به شناسایی دقیق نیاز بازار و عدم واردات، همینطور درنظر گرفتن تحریم و گران بودن نمونه خارجی دانست که تأکیدی بر استفاده اولویت دار از نمونه ایران ساخت و تولید بار اول است.
وی خاطرنشان کرد: تجاری سازی برخی دیگر از این دستاوردها نیازمند ایجاد تعامل با دستگاههای مربوطه است که باید در این حوزه، همراهی و همدلی وجود داشته باشد. نمونه آن پرورش ماهی در قفس است که نیاز است وزارت جهاد کشاورزی و بخصوص سازمان شیلات در زمینه تولید داخل و پیشگیری از واردات اجزای قفس وارد شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه خیلی از قطعات قفس وارداتی هستند، افزود: از طرفی نیاز داریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بالا بردن تعرفه های وارداتی ورود کند. این اقدامات یک زنجیره به هم پیوسته ای است تا شرکت ها بتوانند توانمندی های خویش را به اثبات برسانند.
وی با اشاره به اینکه تجاری سازی زمانی حادث می شود که محصولات داخلی نسبت به محصولات وارداتی قیمت کمتر و کیفیت بالاتر و یا مشابه داشته باشد و افزود: از طرفی انتظار می رود نهادهای مختلف هم از راه مقابله با دمپینگ ها و افت شدید قیمتی که توسط تولیدکنندگان خارجی صورت می گیرد، اجازه ندهند تولید داخل زمین گیر شود.
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، تصریح کرد: بر این اساس در جلساتی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صمت برگزار می نماید، بر اتفاق نظر، همراهی و همکاری تاکید می شود تا حمایت های لازم از طرح های پایلوت در جهت اثبات فناوری ها و تجاری سازی صورت گیرد.


تلاش دانش بنیان ها برای حل معضل ریزگردها
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی و فرسایش معاونت علمی با اشاره به اینکه در زمینه ریزگردها چند طرح مناسب با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی شده است، اظهار داشت: تولید مالچ های غیرنفتی یکی از این طرح ها است که در دو پایلوت "اصفهان" و "سیستان" برای مناطق در معرض فرسایش بادی و مناطق دارای کانون های گردوغبار و با ظرفیت جابه جایی ماسه بادی ها، اجرایی شده و بعنوان اولویت نسبت به مالچ های نفتی در نظر گرفته شده و در دست اجراست.
وی افزود: مالچ های نفتی، هم به علت آلودگی های زیست محیطی و هم به علت افزایش قیمت نفت، قیمت بالایی دارند؛ در حالیکه مالچ های زیستی به شدت هزینه ها را کم می کنند.
ابراهیمی اظهار نمود: با تولید مالچ های غیرنفتی، کسب وکارهای جدیدی ایجاد می شود، بگونه ای که حتی پاشش این مالچ ها هم می تواند زمینه ساز ایجاد کسب وکارهای جدید مبتنی بر دانش در کشور باشد. ضمن آنکه میتوان با مالچ های منطبق بر شرایط زیست محیطی کشور، مشکلات ریزگردها را مرتفع کرد؛ چونکه خیلی از مناطق کشور دارای مناطق بیابانی در معرض فرسایش و تولیدکننده ریزگرد است و میتوان با این مالچ ها بخشی از این معضل را مرتفع کرد.
این مقام مسئول ضمن اشاره به حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از مالچ های زیستی، اضافه کرد: در این خصوص در کمیسیون مشترک با حضور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان محافظت از محیط زیست و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی مراحل تولید، صحت سنجی و تائید توسط این کمیسیون انجام می شود و دبیرخانه آن در سازمان محیط زیست قرار دارد. امیدواریم با شعار سالی که از جانب مقام معظم رهبری اعلام شده است، تلاش بیشتری برای سرعت بخشیدن به تائید این محصولات برای پیشگیری از ریزگردها صورت گیرد.
وی به وضعیت حاشیه دریاچه ارومیه هم اشاره نمود و اظهار داشت: برای رفع معضلات پیرامون دریاچه ارومیه، از انواع بادشکن ها و روش های مناسب برای کاهش گرد خیزی و پیشگیری از فرسایش بادی بهره برداری شده است. این طرح می تواند فرصتی مناسب برای حضور مردم و توسعه کسب وکارهای مردمی در مدیریت بیابان محسوب شود و برای سایر دریاچه هایی که خشک و به کانون تولید ریزگرد تبدیل شدند، تعمیم داده شود، به صورتی که از گسترش مناطق بیابانی جلوگیری شود.
ابراهیمی با تاکید بر این که این طرح با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی شده است، اظهار نمود: این طرح در مناطقی مانند هندیجان انجام شد که بر مبنای آن نسبت به استفاده از سیلاب های فصلی برای تقویت تولید در مناطق بیابانی و تثبیت پوشش گیاهی مناسب اقدام شده است.


محصولاتی که می توانند سطح وسیعی از نیازهای فناورانه کشور را پوشش دهند
ابراهیمی اظهار داشت: تعداد ۲۵۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست فعال می باشند که از جانب این تعداد شرکت بالغ بر ۳۵۰ محصول و خدمت دانش بنیان عرضه و تجاری سازی شده است و این محصولات می توانند سطح وسیعی از نیازهای فناورانه کشور را پوشش دهند.
وی افزود: هرچند با شرایط فعلی از جهت کاهش بارندگی ها، افزایش سیلاب ها و افزایش فرسایش خاک، این تعداد شرکت و فناوری کم بوده و نیازمندی های کشور بیشتر از این میزان است، ولی در جهت گسترش و رسوخ فناوری در این عرصه، از همه افرادی که در این موضوعات صاحب ایده و محصول هستند، دعوت می شود که پیشنهادات خویش را عرضه کنند و حتما از پیشنهادهایی که بتواند نفوذ علم و دانش را در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست کمک نماید و مشکلات را به حداقل برساند، استقبال می نماییم.
دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه موضوعات در ارتباط با دانش بنیان ها بحث کمی و کیفی دارد، اظهار داشت: در بخش کمی باید در زمینه های نفوذ فناوری و بومی سازی فناوری ها تلاش بیشتری کرد تا بتوان مسائل گلوگاهی و چالش ها را حل و در زمینه کیفی سازی محصولات اقدام نمود. تاکید بر این است که مجموعه های خصوصی و دولتی رویکرد استفاده حداکثری از فناوری و دانش بومی را در برنامه های خود داشته باشند و به جای آنکه اشتغال و ثروت آفرینی برای کشورهای خارجی فراهم گردد، این اشتغالزایی در داخل کشور و برای رفاه و آسایش مردم ایران و سربلندی کشور عزیزمان اتفاق بیفتد.
منبع:

1401/04/13
10:17:54
5.0 / 5
190
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
GoMap گو کپ