Go Map نقشه
وزیر بهداشت:

زمینه مشارکت نخبگان را در مراکز تحقیقاتی فراهم نماییم

زمینه مشارکت نخبگان را در مراکز تحقیقاتی فراهم نماییم

وزیر بهداشت اظهار داشت: باید تلاش شود تا ضمن فراهم کردن فضای حضور و تاثیرگذاری تمامی نخبگان در مراکز تحقیقاتی، نخبگان در دانشگاه ها شناسایی شده و امکانات کاری به آنها داده شود.


به گزارش نقشه به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: باید تلاش شود تا ضمن فراهم کردن فضای حضور و تاثیرگذاری تمامی نخبگان در مراکز تحقیقاتی، نخبگان در دانشگاه ها شناسایی شده و امکانات کاری به آنها داده شود. وی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تقدیر ایشان از نظام سلامت، اظهار نمود: مفتخر هستیم که سال جاری مقام معظم رهبری در بیاناتشان به مبحث نظام سلامت توجه داشتند و در درجه اول رضایت ایشان از عملکرد شما عزیزان در حوزه کرونا و افتخاراتی که به وجود آمده است، قابل توجه بود و به لطف الهی در مقایسه با سایر کشورها که تمام امکانات را دارند توانستیم خیلی موفق عمل نماییم. وزیر بهداشت ضمن اشاره به آمار قابل توجه واکسیناسیون و کاهش آمار مبتلا شدن به کرونا در کشورمان، عنوان کرد: امروز ما به آمار سه نفر فوتی رسیدیم، در صورتی که کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه هنوز هم با حجم زیاد مبتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا مواجهند. اما ما توانستیم به لطف الهی با تلاش عزیزان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با واکسن های موفق و گسترده، ایمنی را برای مردم ایجاد نماییم، این از افتخارات جامعه پزشکی است. به دنبال حرکت های محتوایی هستیم نه نمایشی عین اللهی متذکر شد: ما به دنبال حرکت های محتوایی هستیم نه نمایشی. در خلال سالهای گذشته هم تلاشهای خوبی در مراکز پژوهشی ما صورت گرفته است و وضعیت وزارت بهداشت بنا به خروجی ها و آمارها مطلوب تر است. وی ضمن اشاره به فعالیتهای علمی و پژوهشی شاخص در مجموعه وزارت بهداشت، اظهار داشت: انجمن های علمی ما به روز هستند و باوجود همه تحریم ها از دنیا عقب نیستیم و قدرت علمی دانشگاه های ما در عرصه درمان و عرضه خدمات به مردم در این عرصه خود نشان از توانمندی فعالیتهای علمی و پژوهشی وزارت بهداشت دارد. لزوم ایجاد تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در عرصه پژوهش و فناوری وزیر بهداشت، ایجاد تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در عرصه پژوهش و فناوری در بدنه این وزارت خانه را هم مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در وزارت بهداشت ما شوراهای مختلفی همچون شورای گسترش و برنامه ریزی داریم اما در پژوهش شورای عملیاتی نداشتیم. ازاین رو در بحث دانش بنیان شورایعالی فناوری و پژوهش را پیشبینی کرده ایم تا بعنوان یک شورای عملیاتی با حضور افراد حقیقی و حقوقی این شورا تشکیل شده و وظیفه تصمیم سازی و تصمیم گیری را بر عهده داشته باشد. عین اللهی افزود: این شورا بعنوان قرارگاه دانش بنیان با فرماندهی وزیر تشکیل می شود و تصمیمات این شورا به شورایعالی سلامت عرضه می شود و بعضی از پیشنهادات در یک ساختاری دیده شده و با ارجاع به مراجع بالاتر جنبه عملیاتی خواهد داشت. وی گسترش ارتباطات دانشگاه ها با نمایندگان مجلس را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ارتباط ما با نمایندگان در تحقق برنامه های پیشبینی شده حوزه پژوهش و فناوری بسیار حائز اهمیت می باشد. مراکز پژوهشی ارزیابی می شوند وزیر بهداشت خواهان ارزیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز پژوهشی توسط دانشگاه ها شد و اظهار داشت: بزرگترین ضعف ما در ارزیابی است، نباید در سطوح مدیریتی گرفتار رودربایستی شویم. رانت و تعارض منافع فقط برای بخش های اقتصادی نیست، برای بخش های پژوهشی هم باید دقت کافی داشته باشیم و این مهم در ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد و ما هم نتایج ارزیابی دانشگاه ها را مجدد در سطح وزارت خانه بررسی خواهیم کرد. افزایش بهره وری در مراکز پژوهشی با تاکید بر ارتباطات بین بخشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن تاکید بر لزوم توجه به کیفیت در امر پژوهش، بر ارتباط بین مراکز در افزایش بهره وری و استفاده بهیه از امکانات تصریح کرد و اظهار داشت: عدم ارتباط مراکز با یکدیگر مشکلی است که باید رفع گردد و مراکز ضمن ارتباط تنگاتنگ، از امکانات یکدیگر استفاده کنند. تعریف ساختار ها بر اساس اثر بخشی وی اظهار داشت: باید دید مراکز تحقیقاتی چه نیازی از کشور را رفع می کنند و ساختارها را بر اساس اثر بخشی تعریف نماییم. وزیر بهداشت ضمن اشاره به انتظارات این وزارت خانه از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، اظهار داشت: نکات مجهول بسیار زیادی وجود دارد که از آن جمله میتوان به وضعیت بیماری ها، علت بیماریها، توزیع بیماری ها اشاره نمود، که نیازمند ورود جدی پژوهشگران به این عرصه هستیم. عین اللهی توجه به زیر ساخت های پژوهشی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: ما به دنبال یکپارچه سازی ساختارها هستیم و توجه به زیرساخت ها با تمرکز بر صرفه جویی و استفاده بین بخشی از خدمات محقق خواهد شد. وی عنوان کرد: با مدیریت صحیح منابع و همکاری یکدیگر، دانشگاهها باید یک شبکه قوی شکل دهند و در بحث های پژوهشی به سمت پژوهشکده شدن حرکت نماییم. ما باید به سمت متمرکز کار کردن پیش رویم و ضمن استفاده بهینه از امکانات، شاهد هم افزایی و همکاریهای بین بخشی باشیم. وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت های خود ورود بخش خصوصی در عرصه های دانش بنیان را ضروری دانست و عنوان کرد: در این حوزه باید ضمن کمک گرفتن از بخش خصوصی، آئین نامه های دقیقی را هم در این بخش داشته باشیم تا مجموعه هایی با نام دانش بنیان از امکانات، تسهیلات و منابع استفاده نکنند و این مورد هم نیازمند نظارت و ارزیابی دقیق است. وی بر ضرورت استفاده از توان علمی و تخصصی دانشجویان در بحث های پژوهشی تصریح کرد و اظهار داشت: در دنیا بهترین و بیشترین پژوهشها توسط دانشجویان انجام می شود و باید زمینه استفاده از دانشجویان در مراکز تحقیقاتی فراهم گردد. دیپلماسی پزشکی نیازمند ورود به عرصه های بین المللی است عین اللهی توجه به مساله دیپلماسی پزشکی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: یکی از نکات مهم بحث بین المللی شدن و ارتباطات خارجی است. باید زبان بین المللی شدن را یاد بگیریم و ضمن یاد گیری آداب و روش ها به سمت بین المللی شدن پیش برویم. چون که این لزوم می تواند تأثیر مهمی در ارتباطات ما داشته باشد. وی افزود: دانشجویان سفیران ما هستند و در عین حال که دانش می آموزند، ضمن حفظ هویت باید ان را انتقال دهند. وزیر بهداشت ضمن اشاره به مرجعیت علمی و تمرکز بر این محور، اظهار داشت: در سالهای ۹۰ یا ۹۱ بحث مرجعیت علمی توسط مقام معظم رهبری عنوان شد و این مهم راهکارهای خاص خویش را دارد و ما در بعضی از رسته ها در منطقه مطرح هستیم و یکی از جاهایی که باید در این حوزه برنامه ریزی را به دست بگیرد معاونت پژوهشی است. عین اللهی در انتها ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای میزبانی گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: بالاتر از برگزاری نشست باید شاهد نتایج عملیاتی شدن تصمیمات و دستور العمل ها و بیانیه های راهبردی در این گردهمایی ها باشیم.

1401/02/23
13:15:22
5.0 از 5
412
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
GoMap گو کپ