Go Map نقشه

سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی گردید

سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی گردید

نقشه: دبیر شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از رونمایی سند راهبری این دانشگاه آگاهی داد و اظهار داشت: در اجرای این برنامه باارزش باتوجه به سیاست های اسناد بالادستی، اسلامی شدن دانشگاه، نقشه تدوین جامع سلامت، سیاست های ابلاغی سلامت و سیاست های علم و فناوری ضمن توجه به راهبردهای ملی مورد توجه است.


به گزارش نقشه به نقل از ایسنا، دکتر حسن پیری در مراسم رونمایی از سند استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین رهنمودها و ماموریت های اصلی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین برنامه راهبردی است که به سرعت در دستور کار دانشگاه قرار گرفت، اظهار داشت: در بازه زمانی سه ماهه از آغار تدوین و اجرای برنامه های راهبردی برنامه تحول دانشگاه، تمامی کارهای این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی با اشاره اگرچه امروز از برنامه عملیاتی دانشگاه رونمایی خواهد شد، تصریح کرد: در اجرای این برنامه باارزش باتوجه به سیاست های اسناد بالادستی، اسلامی شدن دانشگاه، نقشه تدوین جامع سلامت، سیاست های ابلاغی سلامت و سیاست های علم و فناوری ضمن توجه به راهبردهای ملی مورد توجه است.
مشاور اجرائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تدوین هفت راهبرد اصلی در تدوین این برنامه خبرداد و اظهار داشت: توسعه متمرکز با تاکید بر حوزه های فرنگی مورد توجه است. همین طور ارتقای کمی و کیفی با هدف محرومیت زدایی و تاکید بر پیوست عدالت بخش دیگری از برنامه های تحول دانشگاه است.
دکتر پیری در ادامه به اجرای برنامه HOPبه عنوان برنامه عملیات مشترک دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اشاره نمود و اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی توسط روش اجرای این برنامه های مشترک توسط ارائه مستندات و خود اظهاری مورد ارزیابی و انطباق قرار می گیرند. این برنامه تحولی از امروز با دستور مستقیم رئیس دانشگاه و ضمن ابلاغ رسمی به کمیته ها اجرا می گردد.
ایشان سپس برنامه توسعه متمرکز بر مزیت های رقابتی آموزشی، پژوهشی، فناوری، بهداشتی درمانی و فرهنگی، ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت با هدف عدالت و محرومیت زدایی، بین المللی سازی دانشگاه در تمام عرصه های ماموریتی، مدیریت بهینه منابع ( انسانی، مالی و کالبدی)، دستیابی به دانشگاه کارآفرین و مولد منابع، تحول دیجیتال در دانشگاه (دانشگاه هوشمند و الکترونیکی) و ساماندهی نظام ارتباطات و تعامل رسانه ای دانشگاه را هفت راهبردی کلیدی برنامه تحولی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی عنوان نمود.
مشاور اجرائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ادامه کارهای دبیرخانه برنامه تحول دانشگاه آگاهی داد و اشاره کرد: این دبیرخانه در طول مسیر اجرا گزارش های پیشرفت، اعتبارسنجی فصلی و سالیانه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
همین طور دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر ضرورت اجرای برنامه تحول دانشگاه اصرار کرد و اظهار داشت: اجرای این برنامه راهبردی می تواند مانع کارهای فرسایشی و موجب اجرای برنامه های راهبردی در دانشگاه شود. در حقیقت برای طراحی و تدوین برنامه تحول دانشگاه ۳۵۰ کارشناس زبده دانشگاه با نگاهی جدی مشارکت داشته اند.
وی با بیان این مهم که خطر ایستایی آفت لطمه شناسی مدیریت دانشگاهی در جهان است، اظهار داشت: تحول در مرزهای کلیشه ای متعارف در مدیریت دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. عدم انقطاع و پیوستگی آرشیو حافظه مدیریتی سازمانی یکی از با اهمیت ترین رویکرد های این برنامه است.
دکتر زالی با اشاره به اینکه در تدوین قسمتی از سند برنامه تحول دانشگاه از تجربیات مدیریتی سالهای گذشته استفاده شده تصریح کرد: شناسایی شیوه های اجرای برنامه های تحول و فرا دانشگاهی به تکنیک های جدید با نگاهی عمیق و کارشناسانه نیاز دارد که در تدوین این برنامه به آن توجه شده است. همین طور توجه به سیاست های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری از رئوس اصلی برنامه راهبردی تحول دانشگاه است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه تحول دانشگاه همسان سازی نیز مورد توجه است، اظهار داشت: در تدوین این برنامه نیازمند تکنیک های جدید هستیم که از اسنادبالادستی بهره برده ایم.
دکتر زالی در ادامه از استخراج ۴۸ راهبرد کلیدی در پروسه اولویت بخشی در تدوین برنامه تحول دانشگاه آگاهی داد و افزود: از میان راهبردهای گوناگون هفت آیتم استخراج شده و قسمتی از آن ادغام و بخش دیگری ساده سازی شده است. اختصاص پیوست سنجه ای به برنامه تحول دانشگاه با هدف ارزیابی و اعتبار سنجی بخش دیگری از این برنامه وزین است.
همین طور دکتر محمد فرحبخش مدیر توسعه سرمایه انسانی و مشاور راهبردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه ریزی را اساس مدیریت دانست و اظهار داشت: اگر برنامه بعنوان مسیری برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شود، برنامه راهبردی که پیکره برنامه تحول دانشگاه است، باتوجه به اسناد بالادستی، دانشگاه را به اهداف والا نزدیک می کند.
وی با اشاره به اینکه هر دانشگاه مشخصه های خاص خودرا دارد و مدیریت آن با یک الگوی برنامه ریزی واحد امکان پذیر نیست، اضافه کرد: برنامه تحول دانشگاه با نگاه به برنامه های جامع و توسعه ای ملی تدوین شد و کمیته ها در راه اجرای این برنامه باید گزارش پیشرفت ادواری ارائه دهند تا چالش های آن مشخص شود.
دکتر فرحبخش برنامه های راهبردی ملی را چراغ راه تدوین راهبردهای دانشگاه دانست و اضافه کرد: برنامه های راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برمبنای واقعیات، متمرکز بر اولویت ها و مزیت های رقابتی و باتوجه به محدودیت ها در تمام جوانب نوشته شد و آمادگی رویارویی با عدم قطعیت ها وجود دارد، چونکه سازمان، پویاست و این آمادگی نیز لازم است.
مشاور راهبردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بومی سازی استراتژی تدوین و حاکمیت تفکری سیستماتیک را از دیگر خاصیت های این برنامه اعلام نمود و اظهار داشت: تمام کمیته ها بصورت ماتریسی با هم در ارتباط بودند و در راه اجرای این برنامه نیز موظف می باشند بصورت مستمر مسیر پیشرفت را پایش کنند که این مهم، ضامن بقای برنامه تحول دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر حسن امامی، مشاور راهبردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این مراسم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تدوین برنامه های اجرائی در قالب طرح های کلان و مصونیت بخش، عنوان کرد: در شورای راهبردی دانشگاه با ریاست دکتر علیرضا زالی، گفتمان اولیه در این راه شکل گرفت و هشت سند ملی از چهار منظر راهبرد ملی، ارزش، چشم انداز و ماموریت دانشگاه بررسی گردید.
وی ادامه داد: در همین راستا بعد از احصای ارزش های محوری و اعمال اصلاحات کمیته های علمی، چشم انداز و ماموریت دانشگاه ترسیم و موضوعات حیاتی احصا شد. در بین ۱۴ گام تدوین برنامه، دو گام ماموریت و موضوعات راهبردی مبنای تحول است.
مشاور راهبردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارتقا و تعالی انسانی، بهبود فرایندهای عملیاتی، توسعه پایدار ارائه خدمات سلامت و بین المللی سازی را چهار هدف اصلی در گام ماموریت خواند و اضافه کرد: کلیدی ترین هدف از تدوین این برنامه، حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم در کنار بین المللی سازی است.
وی اشاره کرد: بلوغ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به حدی است که باید از دانشگاه نسل یک و دو عبور کند. برای تحقق توسعه پایدار ارائه خدمات سلامت نیاز است خدمات بدون وقفه به جامعه هدف ارائه شود.
امامی درباب ضرورت بین المللی سازی دانشگاه نیز بیان کرد: در این راهبرد فقط تبادل استاد و دانشجو مطرح نیست، بلکه باید در کنار توسعه آموزش بدون مرز، به مرجعیت علمی و تحقق اقتصاد مقاومتی نیز دست یابیم. تراز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ترازی بین المللی است و باید گام های استوارتری در این راه برداشته شود.
وی با بیان دربرگیری هفت راهبرد تدوین شده در تمامی بخش های سازمانی، اظهار داشت: در برنامه آموزش ۱۴ برنامه و ۴۰ شاخص، درحوزه تحقیقات و فناوری ۱۸ برنامه و ۲۴ شاخص، در زمینه فرهنگی و دانشجویی ۱۶ برنامه و ۱۸ شاخص، در زمینه بهداشت ۳۶ برنامه و ۴۲ شاخص، در زمینه درمان ۲۷ برنامه و ۱۷۲ شاخص، در حوزه غذا و دارو ۱۰ برنامه و ۴۸ شاخص، در زمینه توسعه ۱۵ برنامه و ۱۰ شاخص، در حوزه بین الملل ۱۲ برنامه و ۶۳ شاخص، در زمینه تحول دیجیتال ۱۵ برنامه و ۱۵ شاخص و در زمینه تغذیه ۱۷ برنامه تعریف شده است که باید اجرائی شود. بی گمان با استراتژی های تدوین شده در برنامه تحول دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اقداماتی کارا و اثربخش به رهبری دکتر زالی، رئیس دانشگاه رقم خواهد خورد.




منبع:

1400/10/12
23:03:16
5.0 از 5
405
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
GoMap گو کپ