Go Map نقشه
طرح توسعه دو دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران به كجا رسید؟

سرانجام نامعلوم شهری به نام دانش

سرانجام نامعلوم شهری به نام دانش

نقشه: طرح توسعه دو دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران تحت عنوان «شهر دانش، دانشگاه كارآفرین، سبز و هوشمند» بعنوان بزرگترین طرح آموزش عالی كشور پس از گذشت بیشتر از ۱۶ سال از تصویب آن، به سبب مشكلات مالی و بودجه ای در سال ۹۸ باز فرجام نامعلومی دارد.


به گزارش نقشه به نقل از ایسنا، طرح ساماندهی و توسعه دو دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران برای نخستین بار سال ۸۱ عنوان شد و در همان دولت باز كلیات و محدوده اجرای طرح به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۲ با تصویب هیأت وزیران منابع مالی اولیه طرح تأمین شد. اما از سال ۸۴ تا ۹۲ (با روی كار آمدن دولت نهم و دهم) اجرای این طرح روند كندی را پیش گرفت كه مجدد از سال ۱۳۹۳ این طرح باهدف توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری و تاكید بر همكاری متقابل میان شهر و دانشگاه در امتداد ایجاد دانشگاهی كارآفرین، سبز و هوشمند دوباره احیا و از سال ۱۳۹۴ با ایده جدید، ایجاد شهر دانش روح تازه ای گرفت.
بر اساس تصمیم هیأت امنای دو دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران، در ابتدا دو چاره برای طرح مطرح شد؛ چاره نخست انتقال دانشگاه تهران به محلی در اطراف تهران و چاره دیگر توسعه دانشگاه در محدوده فعلی آن بود. از آنجایی كه در صورت اجرایی شدن چاره اول قسمتی از هویت شهر تهران از بین می رفت و دانشگاه تهران هم هویت واقعی خودرا نداشت، چاره دوم مدنظر قرار گرفت و خرید ساختمان های واقع در محدوده طرح توسعه در دستور كار قرار گرفت. حالا درصد بالایی از اراضی محدود طرح به تملك دانشگاه تهران در آمده است.
در همین رابطه دكتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران طرح توسعه دانشگاه تهران را یكی از قانونی ترین طرح های توسعه ای كشور دانست و در این رابطه به ایسنا اظهار داشت: قانون این طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده است، ضمن اینكه كمیسیون ماده ۵ شهرداری، وزارتخانه های علوم و بهداشت طرح توسعه ای دانشگاه تهران را تصویب نموده اند. همین طور شهرداری، استانداری، نمایندگان مجلس و حتی دولت متقاعد به اجرای طرح هستند، بدین سبب با اطمینان تاكید می كنم كه هیچ ابهام و مشكلی برای توسعه دانشگاه تهران و ایجاد شهر دانش نداریم.
وی در ادامه درباب مخالفت برخی مالكان اراضی اطراف دانشگاه تهران باز اظهار داشت: اگر بعضی از مالكین معترض اجرای این طرح هستند، به این علت است كه بودجه لازم برای تملك مابقی اراضی تأمین نشده است. در غیر این صورت طرح به خودی خود مشكلی ندارد و اجرای آن فراتر از دانشگاه تهران در واقع برای شهر تهران مناسب می باشد. ضمن اینكه ما منكر ایجاد مشكل برای ساكنان طرح نیستیم ولی كوشیدیم زمین های تمامی كسانی كه مشكل دارند را خریداری نماییم كه تا حدودی این امر انجام شده است.
دكتر نیلی اضافه كرد: برای ایجاد شهر دانش در دانشگاه تهران به مشاركت خیرین و كسانی كه علاقه مند به فعالیت در این حوزه هستند نیازمندیم و اهتمام می نماییم از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهایی كه علاقه مند به مشاركت در شهر دانش هستند استفاده نمائیم.
به گفته وی، دانشگاه تهران برای اجرای طرح توسعه ای و ایجاد شهر دانش فقط در بحث تملك نیازمند كمك دولت می باشد كه امیدواریم اعتبار آن از طرف دولت تأمین شود.
رئیس دانشگاه تهران پیگیری طرح توسعه دانشگاه تهران را از مهم ترین برنامه های این دانشگاه عنوان نمود و اظهار داشت: سال قبل كمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران كلیات اجرای این طرح را تصویب كرد. امیدوارم هر چه زودتر مسائل مسالی اجرای این طرح رفع گردد تا بتوانیم قسمتی از آنرا پیش از اختتام سال جاری اجرایی نماییم.
دكتر نیلی افزود: استراتژی اصلی طرح توسعه دانشگاه تهران، دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد مختلف اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می باشد كه دربردارنده گذار از جامعه صنعتی به جامعه دانش بنیان، افزایش و ارتقای سطح استانداردها در زمینه های آموزش، پژوهش و لزوم رساندن دانشگاه ها به سطح مطلوبی از استانداردهای جهانی است. از دیگر اهداف این طرح، تأمین نیاز جامعه به نیروی انسانی كارآمد و كارآفرین، ایجاد فضای كارآفرینی جهت قرار گرفتن دانش بعنوان مهم ترین منبع تولید ثروت، ایجاد اشتغال پایدار دانش بنیان با هزینه تمام شده كمتر از اشتغال زایی در بخش صنعت، و بازبینی در مراكز علمی و پژوهشی برمبنای نیازهای جامعه است.
وی همین طور درباب مهم ترین اهداف تشكیل شهر دانش اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی متخصص، خلاق و كارآمد و اثربخش در داخل و خارج از كشور، تولید دانش و فن آوری های جدید و پیشبرد مرزهای آن در سطح جهانی، انتقال دانش و اشاعه و نشر آن در داخل و خارج كشور، پاسخگویی به نیازهای جامعه بوسیله به كارگیری علوم و فن آوری های نوین، توسعه فرهنگ علمی كشور بعنوان زیرساخت دست یابی به اهداف موردنظر، توسعه زبان و ادبیات فارسی در دیگر كشورها، ارتقا سطح كیفی فضاهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی، تعامل مردم و دانشگاه با ایجاد ارتباط بهتر دانشگاه با فضاهای پیرامون آن و در نهایت رونق بخشی به فضای شهری با كمك ایجاد مكان های قابل استفاده در اجتماعات مردمی از اهداف توسعه این طرح است.
به گفته وی، رسیدن به استاندارهای سرانه آموزشی، پژوهشی و فناوری در حد استانداردهای جهانی از دیگر اهداف طرح است كه این شاخص ها هم اكنون در حد متوسط بوده و از استانداردهای بین المللی دانشگاه های معتبر فاصله جدی دارد.
دكتر نیلی درباب مخالفت برخی مالكین در اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران باز اظهار داشت: برخی منتقدان به احتمال انحراف طرح از اهداف خود در بهره برداری از املاك خریداری شده و وجود نگاه درآمدی به املاك طرح اشاره دارند، درحالی كه همه املاكی كه در سه سال قبل خریداری و تملك شده اند در امتداد طرح شهر دانش بهره برداری شدند. به هیچ وجه دیدگاه تجاری نسبت به املاك خریداری شده وجود ندارد و با الگوگیری از دانشگاه های نسل سوم و چهارم، و مطابق با طرح شهر دانش یكسری از ساختمان ها بعنوان پارك های علم و فناوری، یكسری باز برای افزایش سرانه فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه اختصاص داده شد و برخی باز به مؤسسات پژوهشی واگذار شدند. وجود پارك های علم و فناوری در كنار دانشگاه های پیشرفته جهان بسیار مرسوم می باشد و صرفاً معدود واحدهای مسكونی كه در ساختمان های نیمه تملك شده قرار دارند و هم اكنون برای متروكه نماندن چاره ای جز استفاده مسكونی ندارند، اجاره داده شدند كه با تملك كامل آن ساختمان ها از آنها باز در جهت اهداف شهر دانش استفاده می شود.
به گفته وی، در بعضی از انتقادات ادعا می شود «ساختمان های تملك شده متروكه و خالی هستند» درحالی كه در مدیریت جدید در ۳ سال قبل تمام املاك خریداری شده ساماندهی شده اند و برای تمام املاك خریداری شده كاربری تعریف شده است. درواقع با طرح ساماندهی كه تحت بهره برداری املاك شهر دانش اجرا شده است، امنیت كامل در محدوده طرح شهر دانش برقرار است. در واقع در اتاق دفتر طرح ساماندهی (به جز هشت سالی كه دولت نهم و دهم در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ طرح را متوقف كرده بودند) به روی مردم باز بوده است. گواه این مطلب آن است كه از ۱۴۵۰ ملك شخصی حدود ۱۰۰۰ مورد بدون حتی یك مورد نارضایتی و مشكل قانونی در معاملات انجام شده خریداری شده اند.
رئیس دانشگاه تهران اشاره كرد: در بعضی از انتقادات بر مشكلات ساكنین درباره عدم امكان نوسازی املاكشان سخن به میان می آید. درحالی كه بازسازی ساختمان های تملیك نشده فعلی ازنظر قانونی مجاز است و مشكلی بابت بازسازی وجود ندارد. با مساعدت دولت و مجلس شورای اسلامی املاك به تدریج در حال خریداری هستند و درصد املاك مسكونی تملك نشده (حدود ۲۵۰ ملك) به كل مسكونی هایی كه از ابتدا كه در محدوده طرح موجود بودند (حدود ۱۲۵۰ ملك)، كمتر از ۲۰ درصد است.

اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران و تشكیل شهر دانش به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد
دكتر حسن به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران، باز با تاكید بر اینكه اجرای طرح توسعه این دانشگاه و تشكیل شهر دانش به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد، اظهار نمود: بودجه و اعتباری از طرف مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای طرح شهر دانش تخصیص یافته است كه قسمتی از این بودجه را دریافت و تا حدودی باز از طرح اجرا شده است.
وی اشاره كرد: مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۸ دانشگاه تهران باز اعتباری به منظور اجرای طرح شهر دانش تخصیص می دهد. بدین سبب اجرای این طرح با قوت ادامه خواهد داشت و متوقف نمی گردد.
به گزارش نقشه به نقل از ایسنا، برمبنای "طرح توسعه شهر دانش" دانشگاه تهران، مقرر است طرح محدوده پردیس مركزی كه در وضعیت موجود دارای مساحتی بالغ بر ۲۱ هكتار بوده، برمبنای مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی معماری و شهرسازی، به حدود ۵۲ هكتار درون محدوده ای منتهی به بلوار كشاورز در شمال، خیابان وصال در شرق، خیابان كارگر در غرب و خیابان انقلاب در جنوب افزایش یابد. هم اكنون حدود ۶۵ درصد از این هدف گذاری حاصل شده است. بااینكه طی سه سال اخیر دولت، مجلس و كمیسیون ماده ۵ مصوباتی را در پشتیبانی از این طرح اختصاص داده و مجلس باز علاوه بر تخصیص ردیف بودجه ای از سال ۱۳۹۳ به طرح، در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ باز تبصره خاصی در قوانین بودجه برای تملك اراضی طرح اختصاص دادند. اما بر خلاف برنامه اعلام شده، اجرای جدی این طرح در سال ۹۸ باز به سبب مشكلات شدید بودجه ای در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.1398/01/11
15:39:18
5.0 از 5
4687
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
GoMap گو کپ