Go Map نقشه

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری

نقشه: برمبنای مصوبات جلسه اخیر شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری، تشکیل و مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاهی تاسیس و راه اندازی می شوند.


به گزارش نقشه به نقل از ایسنا، جلسه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان امروز ۲۸ دی ماه در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه ازاد اسلامی اجرا شد.

در چارت جدید حرکت به سمت اهداف با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت
دکتر وحید ضرغامی، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در این نشست ضمن اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در این معاونت اشاره کرد: ادغام پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی با معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری سبب شد تا ۸ اداره کل به ۴ اداره کل چابک با وظایف مدون تبدیل گردد و در همین راستا حرکت به سمت اهداف مدنظر با شتاب بیشتری صورت خواهد گرفت.
قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در این نشست پیشنهاد کرد: مهلت دوهفته ای برای تصویب نهایی مصوبات جلسات شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان گذاشته شود تا افراد بعد از ارزیابی های دقیق و بررسی های لازم نظرات و پیشنهادات خودرا عرضه کنند تا مصوبات کاربردی تر و مؤثرتری مدون ارائه شود.
ایشان سپس دستور کار جلسه را بیان کرد و اظهار داشت: بررسی شکل گیری کمیته ارزیابی و هماهنگی سراهای نوآوری و دستورالعمل راه اندازی مراکز شتابدهی سراهای نوآوری دستور کار جلسه امروز خواهد بود
در ادامه این جلسه دکتر بهزادی پور، مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: طی دوسال اخیر ۴۸ سرای نوآوری مجوز اصولی دریافت کرده اند و این موافقت اصولی می بایست به مجوز موقت یکساله و از یکساله به دائم تبدیل شوند.
وی با اشاره به داوری ۸ طرح توجیهی و ارائه آن به واحدها بر لزوم ایجاد کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری اصرار کرد و اضافه کرد: این کمیته ورودی محتوای جلسات شورای اقتصاد دانش بنیان را مدیریت می کند. متاسفانه ۸۰ درصد طرح های ارائه شده به این شورا ناقص هستند، پس لازم است کمیته ارزیابی ذیل سراهای نوآوری تعریف شود تا ارزیابی و پایش لازم را در این خصوص داشته باشند. همین طور برخی بخشنامه ها لازم است در کمیته نوشته شود، سپس جهت ارزیابی نهایی و تصویب سرا به شورا بیاید.
وی از رشد ۲۰۰ درصدی مراکز رشد طی دوسال اخیر آگاهی داد و اظهار داشت: در دوسال گذشته فقط ۵۰۵ هسته و واحد فناور داشتیم که این عدد امروز به ۱۵۰۰ مورد بالا رفته است. ما مراکز رشد کشور را به ۱۰ منطقه تقسیم بندی کردیم و برای هر منطقه یک رییس منصوب و به انضمام آن کارگروه هایی بوجود آمد.
مدیرکل سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی همین طور از لزوم تدوین دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مراکز امور شتابدهی در واحدهای دانشگاهی آگاهی داد و اظهار داشت: یک برنامه آموزشی مدون لازم است در واحدهای دانشگاهی عملیاتی شود تا توانمندسازی های لازم ایجاد شود. پس از راه اندازی مراکز شتابدهی نیز، سطح بندی بر طبق شاخصه های تدوین شده صورت خواهد گرفت.
وی افزود: شتابدهنده ها می توانند در امور آموزشی، سرمایه گذاری و تمام مراحل پیشرفت هسته همکاری لازم را به عمل آورند. هم اکنون ۱۸ شتابدهنده با واحدها همکاری می کنند اما با مشکلاتی دراین زمینه روبرو می باشیم.

باید اهمیت مفهوم شتابدهی را برای واحدهای دانشگاهی تبیین کرد
دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست بر لزوم تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری اصرار کرد و اظهار داشت: این کمیته بعد از تشکیل می تواند ارزیابی درستی از سراهای پیشنهادی داشته باشد و گزارش خودرا به شورا دهد و مجوزهای لازم را از شورا گرفتن کند.
وی با اعلان اینکه شتابدهی یک فناوری و تکنولوژی است، اشاره کرد: شاید برخی استانها هنوز با این مهم آشنا نباشند. مفهوم مرکز رشد ۱۰ سال پیش عنوان شد و خوشبختانه امروز در میان واحدهای دانشگاهی کاملا تبیین شده است، اما مفهوم و کارایی شتابدهی هنوز در میان واحدها جا نیفتاده است. نکته حائز اهمیت این که واحدهای دانشگاهی نیاز به انتقال تکنولوژی دارند که این مهم بوسیله بهره گیری از ظرفیت های مراکز شتابدهی کاملا دردسترس است.

معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری موتور پیشران دانشگاه است
دکتر سعید آزادیان، دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه ریزی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری را موتور پیشران دانشگاه آزاد اسلامی توصیف کرد و اضافه کرد: اقدامات این معاونت در راه حرکت دانشگاه آزاد اسلامی به سمت نقطه مطلوب بسیار مؤثر است.
وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های فناورانه اقتصادی مناطق استانی، اشاره کرد: ما تدوین خوشه علمی، فناوری و حل مسئله را در دستور کار داریم. از طرف دیگر برای افزایش نفوذ در جامعه نباید تنها بر روی شهریه حساب کرد؛ از همین رو تاسیس دانشکده های موضوعی همچون مهارتی و فناوری را با هدف رونق اقتصاد جامعه و دانشگاه و پایداری آن پیشنهاد داده ایم.
آزادیان بر تاسیس دانشکده فناوری و بهره گیری از آموزش های نوین اصرار کرد و اضافه کرد: توسعه حوزه دانش بنیان درون زیست بوم آموزش عالی محقق خواهد شد و اگر معاونت علمی ریاست جمهوری درون حوزه آموزش شکل می گرفت و با آموزش عالی درهم تنیده می شد، می توانست منشا ثمرات بیشتری باشد.

قدردانی از رویکرد معاونت تحقیقات در امتداد تحقق اهداف سند تحول
دکتر حسین جوادی، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز از رویکرد معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در امتداد تحقق اهداف سند تحول دانشگاه آزاد قدردانی کرد و اظهار داشت: معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری از نخستین معاونت های دانشگاه است که در راه عملیاتی کردن سند تحول کار عملیاتی صورت می دهد و گام های جدیدی در امتداد بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه برداشته است.
وی بر لزوم درآمدزایی غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد اسلامی اصرار کرد و اظهار داشت: ما در دانشگاه آزاد نیاز به توانمندسازی نیرو و ارائه آموزش های لازم به آنها هستیم و برهمین اساس سطح بندی شتاب دهنده ها و سوق دادن آنها به سمت سرمایه گذاری اقدامی است که می بایست در دستور کار قرار گیرد.
به نقل از دانشگاه آزاد، در آخر این جلسه شکل گیری کمیته ارزیابی و هماهنگی سراهای نوآوری و دستورالعمل راه اندازی مراکز شتابدهی سراهای نوآوری مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و قرار شد اقدامات لازم برای تدوین کامل و جامع جزییات این مصوبات صورت گیرد.
در این نشست همین طور لاله ملک نیا مدیر کل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبدالله محمدی مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی، مهندس غلام زاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر نوروزیان مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش های حقوقی، مالی و بازرسی دانشگاه آزاد نیز حضور داشتند.
منبع:

1400/10/28
16:12:19
5.0 از 5
410
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
GoMap گو کپ