Go Map نقشه

مطالب نقشه

مدیرعامل شركت مخابرات ایران:

۴۲۰۰ خط ADSL در قم به VDSL تبدیل شد

۴۲۰۰ خط ADSL در قم به VDSL تبدیل شد

هوشمندشدن كارت های اعتباری با فناوری نانو

هوشمندشدن كارت های اعتباری با فناوری نانو

معمای 1400 ساله ژاپنی ها حل شد

معمای 1400 ساله ژاپنی ها حل شد

ساعات كاری كاركنان دانشگاه شاهد اعلام گردید

ساعات كاری كاركنان دانشگاه شاهد اعلام گردید
براساس پیش بینی مجله MIT اعلام شد؛

معرفی ۱۰فناوری برتر آینده

معرفی ۱۰فناوری برتر آینده
مقابله با شبه علم در بحران كرونا،

كووید-۱۹ چه سناریویی را در آینده در جهان پیاده می كند؟

كووید-۱۹ چه سناریویی را در آینده در جهان پیاده می كند؟
روایت افتتاح موزه كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران؛

تجهیز یك موزه دانشگاهی با ۷۵۰ هزار تومان!

تجهیز یك موزه دانشگاهی با ۷۵۰ هزار تومان!
معاون وزیر ارتباطات:

شناسایی عامل استخراج اطلاعات كاربران ایرانی تلگرام

شناسایی عامل استخراج اطلاعات كاربران ایرانی تلگرام

وكیل برای پرونده فسخ اجاره

وكیل برای پرونده فسخ اجاره

تولید دستگاه های تنفسی توسط یك شركت فضایی نامی

تولید دستگاه های تنفسی توسط یك شركت فضایی نامی
GoMap گو کپ